Σκοπός Τουριστικής Επιχείρησης Δήμου Θερμαϊκού

 

 

Η Ιστοσελίδα αυτή αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα τουρισμού του Δήμου Θερμαϊκού

Δημιουργήθηκε από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( Τ.Ε.Θ. Α.Ε. ΟΤΑ ) η οποία άρχισε τη δράση της τον Νοέμβριο του 2011, με σκοπό την τουριστική ανάδειξη του Δήμου.

Η Τουριστική Επιχείρηση Θερμαϊκού λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006 και οι σκοποί της ανάμεσα σε άλλους είναι:

1. Η τουριστική προβολή της περιοχής.

2. Η οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

3. Η προστασία και η ανάδειξη Τουριστικών υποδομών και πολιτιστικών μνημείων.

4. Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

5. Η δημιουργία δικτυακής πύλης στο internet για την παγκόσμια προβολή του Δήμου, την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη
του.

6. Διαμόρφωση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση χώρων αναψυχής, θαλάσσιων σπορ και υπηρεσίες διάσωσης.

7. Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων τουριστικής ανάπτυξης.

8. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της τουριστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

9. Η σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, τις τοπικές παραδόσεις, την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό, το περιβάλλον και με άλλους τομείς οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

10. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Δήμο Θερμαϊκού, όπως πολιτιστικός, αθλητικός, περιβαλλοντικός, καταδυτικός, συνεδριακός, θρησκευτικός τουρισμός κλπ.

11. Η εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, και η αξιοποίηση τους για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιοχής.

12. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή σε αυτά, για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιοχής.

13. Η αξιοποίηση της τοπικής ερασιτεχνικής δημιουργίας, των καλλιτεχνών και επιστημόνων της περιοχής για την προώθηση της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

14. Η συνεργασία με Νομαρχιακούς, Περιφερειακούς, Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς τουριστικούς φορείς και η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις με στόχο την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και την προβολή της.

 

[recaptcha]